Skip to main content

Trainingszäiten 2023/24

| News

Hei fannt dir eis Trainingszäiten fir d'Saison 23/24:

🇱🇺

U13 Mixtes: (Meedecher & Jongen vun 8 bis 12 Joër)

Méindes: 16h00-17h00 (Stengefort)

Dënschdes: 16h0-17h30 (Stengefort)

U15 Mixtes: (Meedecher & Jongen vun 13 bis 14 Joër)

Méindes: 16h00-17h00 (Stengefort)

Dënschdes: 16h0-17h30 (Stengefort)

U19 Girls: (Meedecher vun 15 bis 18 Joër)

Mëttwochs: 18h00-19h30 (Stengefort)

Freides: 18h00-19h30 (Biekerech)

Hommes Seniors: (Jongen ab 15 Joër)

Dënschdes: (Stengefort)

   Ekipp 2: 18h30-20h00

   Ekipp 1: 20h00-22h00

Donneschdes: 20h00-22h00 (Stengefort)

(beid Ekippen)

Dames Seniors: (Meedecher ab 19 Joër)

Ekipp 1:

Méindes: 19h30-21h30 (Käerch)

Mëttwochs: 19h30-21h30 (Stengefort)

Freides: 19h30-21h30 (Biekerech)

Ekipp 2:

Mëttwochs: 18h00-19h30 (Stengefort)

Freides: 18h00-19h30 (Biekerech)

----------------------------------------------------------

🇫🇷

U13 Mixtes: (filles & garçons de 8 à 12 ans)

Lundi: 16h00-17h00 (Steinfort)

Mardi: 16h0-17h30 (Steinfort)

U15 Mixtes: (filles & garçons de 12 à 14 ans)

Lundi: 16h00-17h00 (Steinfort)

Mardi: 16h0-17h30 (Steinfort)

U19 Girls: (filles de 15 à 18 ans)

Mercredi: 18h00-19h30 (Steinfort)

Vendredi: 18h00-19h30 (Beckerich)

Hommes Seniors: (garçons à partir de 15 ans)

Mardi: (Steinfort)

   Équipe 2: 18h30-20h00

   Équipe 1: 20h00-22h00

Jeudi: 20h00-22h00 (Steinfort)

(les deux équipes)

Dames Seniors: (filles à partir de 19 ans)

Équipe 1:

Lundi: 19h30-21h30 (Koerich)

Mercredi: 19h30-21h30 (Steinfort)

Vendredi: 19h30-21h30 (Beckerich)

Ekipp 2:

Mercredi: 18h00-19h30 (Steinfort)

Vendredi: 18h00-19h30 (Beckerich)

 

Adresses:

Stengefort/Steinfort

rue de Hagen, 7a

L-8421 Steinfort

Käerch/Koerich

Neie Wee, 1

L-8385 Koerich

Biekerech/Beckerich

Jos Seyler Strooss, 3

L-8522 Beckerich